09 กรกฎาคม, 2021 #ศิลปะ

“ล้านนา” วัฒนธรรมสร้างงานศิลปะ

            หากพูดถึงล้านนาคนก็จะนึกถึงวัฒนธรรมและเมืองโบราณของชาวเหนือ ซึ่งล้านนาไม่ใช่แค่ผู้คน หรือวัฒนธรรม แต่มันรวมไปถึงศิลปะ ล้านนานั้นมีอิทธิพลกับศิลปะไทยอย่างมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย มันมีความเป็นมาอย่างไรเชิญไปติดตามชมพร้อม artworkkid.com กับ “ล้านนา” วัฒนธรรมสร้างงานศิลปะ

ล้านนา” วัฒนธรรมสร้างงานศิลปะ

            กล่าวกันว่า ล้านนา คืออาณาจักรของชาวยวนแห่งหนึ่งที่เฟื่องฟูที่สุดที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยมีระบอบปกครองแบบระบอบกษัตริย์ มีราชธานีอยู่ที่นครเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1839 นั่นจึงไม่แปลกเลยที่มีโบราณสถานต่างๆ ในเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียงเต็มไปหมด หลังจากก่อตั้งนครล้านนาขึ้นมาก็ได้มีการสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ ขึ้นมา มันถูกสร้างขึ้นมาโดยมีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะทวารวดีและศิลปะลพบุรีมาที่ได้รับอิทธิพลมา และมีบางส่วนที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะหริภุญชัยและศิลปะพุกามจากพม่า ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจากนั้นก็ได้เริ่มรับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยในพุทธศตวรรษที่ 20 และต่อมาก็ได้มีการสร้างสถูป เจดีย์ขึ้นมามากมายในยุคถัดมาจนถือว่านั้นเป็นยุคทองของล้านนาเลยก็ว่าได้ 

“ล้านนา” วัฒนธรรมสร้างงานศิลปะ

ด้านสถาปัตยกรรม

            สถาปัตยกรรมที่สร้างในยุคของล้านนานั้นได้แก่ เจดีย์วัดพญาวัด เมืองน่าน , เจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพ , เจดีย์บรรจุอัฐิพระเจ้าติโลกราช วัดเจ็ดยอด , เจดีย์วัดป่าแดง เชียงใหม่ , วัดป่าแดงบุญนาค เมืองพะเยา , วิหารลายคำ วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ , เจดีย์วัดโลกโมฬี , มณฑปพระเจ้าล้านทอง , วัดพระธาตุลำปางหลวง เมืองลำปาง แต่หากว่าสถาปัตยกรรมต่างๆ นั้นถูกสร้างในคนละยุคกันและอิทธิพลที่ได้รับมานั้นย่อมแตกต่างกัน มันจึงมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันบ้าง 

“ล้านนา” วัฒนธรรมสร้างงานศิลปะ

            ด้านจิตรกรรม

            สำหรับงานจิตกรรมของชาวล้านนานั้นมักจะพบงานเขียนบนผืนผ้า และแขวนไว้ในพื้นที่อาคาร มันมักจะถูกค้นพบตามวัดหรือเจดีย์เก่าที่ถูกสร้างขึ้นในยุคของล้านนา และนอกจากศิลปะบนผืนผ้าแล้ว ยังมีศิลปะบนผนังมันก็จะมักค้นพบตามโบราณสถานที่สร้างขึ้นในยุคของล้านนาเช่นกัน ซึ่งมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ที่ค้นพบที่เก่าแก่ที่สุดก้คือ ภาพอดีตพุทธในกรุของวัดอุโมงค์ แห่งเชียงใหม่ แต่บางคนก็บอกว่าเก่าที่สุดไม่ใช่ที่วัดอุโมงค์เชียงใหม่ แต่มันคือที่วัดพระธาตุลำปางหลวง มันเป็นงานจิตรกรรมที่ถูกสร้างไว้บนไม้ แต่หลังจากนั้นก็ได้มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงออกมาว่า วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ถูกสร้างขึ้นก่อน มันถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศรรตวรรษที่ 20-21 และส่วนของวัดพระธาตุลำปางหลวง มันถูกสร้างขึ้นในพุทธศรรตวรรษที่ 22-24 ซึ่งจิตกรรมฝาผนังที่ชาวล้านนาสร้างขึ้นนั้นมักใช้โครงสร้างที่เป็นสีแดงและน้ำเงินเป็นหลัก นิยมเขียนจิตกรรมเหล่านี้ไว้ตามวิหารซะมากกว่า 

ด้านประติมากรรม

            ในศิลปะของล้านนาด้านประติมากรรมนี้มันเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป้ลล้านนา โดยส่วนมากจะเป็นการปั้นพระพุทธรูป หรือสัตว์ต่างๆ ในวรรณคดี มันถูกสื่ออกถึงความสำคัญอิทธิของพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อศิลปะล้านนา โดยลักษณสำคัญของรูปแบบประติมากรรมในอาณาจักรล้านนาจะถูกเรียกกันว่าพระพุทธรูปสิงห์แบบเชียงแสนโดยถูกจัดแบ่งออกใน2รูปแบบตามลักษณะก็คือ พระพุทธรูปสิงห์ 1 จะเป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชร มีโครงหน้าที่เกลี้ยงกลมอมยิ้ม หูยานหย่อน ขนาดหน้าตักกว้างเท่ากับฐานดอกบัว  และพระพุทธรูปสิงห์ 2 เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิราบ มีใบหน้าเป็นรูปทรงไข่ มีรูปร่างที่เพรียวบาง อกกว้างเอวเล็ก ซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย 

            สำหรับพระพุทธรูปสิงห์ 1นั้นถูกสร้างขึ้นเป็นเวลานานมาก ซึ่งถูกคาดการณ์ว่า สร้างขึ้นมาในช่วงสถาปนาอาณาจักรล้านนาหรือก่อนหน้านั้น แต่ว่า พระพุทธรูปสิงห์ 2 จะถูกสร้างขึ้นทีหลังจากการสร้างพระพุทธรูปสิงห์ 1 แล้ว นอกจากสองรูปแบบนี้แล้วประติมากรรมล้านนายังนิยมปั้นพระพุทธรูปในแบบเทวดา แต่อยู่ในรูปแบบปางมารวิชัยซึ่งเป็นการได้รับอิทธิพลจากศิลปะของสุโขทัยและอยุทธยาเป็นหลัก และมีลักษณะของมงกุฏิที่เป็นชั้นๆ ในรูปแบบของประติมากรรมนั้นก็จะพบได้ทุกรูปแบบทั้งนูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว

“ล้านนา” วัฒนธรรมสร้างงานศิลปะ

            ด้านวัฒนธรรมดนตรี

            นอกจาก สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและจิตกรรมแล้ว ล้านนายังมีวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์และดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เช่นกัน เป็นการใช้เครื่องดนตรีโบราณสร้างสรรค์เสียงดนตรี ทั้งเพื่อสุนทรีและเพื่อการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับความเชื่อ ซึ่งเสียงดนตรีของล้านนานั้นถือได้ว่ามันมีเอกลักษณ์มากที่สุด นอกจากนั้นยังมีการแสดงฟ้อนรำในฉบับล้านนาที่น่าสนใจอีกด้วย 

“ล้านนา” วัฒนธรรมสร้างงานศิลปะ

            สำหรับเกร็ดความรู้เล็กๆ จาก “ล้านนา” วัฒนธรรมสร้างงานศิลปะ ซึ่งเป็นข้อมูลของศิลปะล้านนาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และศิลปะวัฒนธรรมล้านนานั้นมันสวยงามมากควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างมาก เพื่อให้ศิลปะเหล่านี้ถูกสืบทอดไปยังลูกหลานรุ่นหลังนั้นได้ใช้เป็นการศึกษาหาความรู้ และเข้าใจประวัติศาสตร์ล้านนามากยิ่งขึ้น

แนะนำบทความน่าสนใจ

Google ถือเป็นศูนย์รวมสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการค้นหาทางอินเตอร์เน็ต และนอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่แล้ว Google ยังช่วยเราจัดการกับอะไรหลาย ๆ อย่างได้อย่างลงตัวและง่ายดาย ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้คนจำนวนมากใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ เพื่อจัดการทั้งเรื่องงาน ครอบครัว และเรื่องส่วนตัวกันมากยิ่งขึ้น ขอแชร์ เคล็ดลับใช้งาน Google ในโทรศัพท์ให้ปลอดภัย

เคล็ดลับใช้งาน Google ในโทรศัพท์ให้ปลอดภัย
เคล็ดลับใช้งาน Google ในโทรศัพท์ให้ปลอดภัย